Športové úrazy

Mnoho ľudí  všetkých vekových kategórií sa zúčastňuje na rôznych športových aktivitách, čo vedie k zvýšenému počtu úrazov. Bežné športové zranenia zahŕňajú: modriny, čiastočné alebo kompletné svalové trhliny, poranenia šliach, zápaly šliach, podvrtnutie. Štúdie ukázali, že použitie enzýmov môže pomôcť zrýchliť hojenie športových úrazov a tiež pomôcť predchádzať im.

Prvý raz použili proteolytické enzýmy atléti nemeckého olympijského tímu v Los Angeles. Tréneri zistili, že úrazy sa hojili rýchlejšie, ak brali atléti enzýmy. Nemecký národný hokejový tím sa tiež pokúsil  zistiť účinok proteolytických enzýmov a skrátiť hojenie pri bežných zraneniach. Užívali enzýmy hneď po úraze, alebo preventívne pred zápasmi. Lekári vyhodnotili 100 úrazov, ktoré športovci mali a zistili, že modriny a hematómy sa hoja rýchlejšie, opuch bol menej závažný a rýchlejšie zmizol. Bolesť pri pohybe bola menšia ako očakávali a plná pohyblivosť sa vrátila skôr. Navyše zistili, že preventívne užívanie enzýmov je lepšie, ako až po úraze. 

Účinok enzymoterapie – liečba s enzýmami:

-  zmierňuje opuch a zápal

-  zvyšuje imunitnú odpoveď

-  zmierňuje bolesť

-  zlepšuje prekrvenie

-  zrýchľuje hojenie po úraze

-  predchádza vážnejším úrazom

-   minimalizuje tvorenie jaziev