Vysoký tlak   

Na ochorenia srdca a ciev na Slovensku zomiera podľa štatistiky 52% obyvateľstva.  Keďže  sklerózu ciev máme v rôznom stupni všetci. Časť populácie umrie skôr na iné ochorenia, nádory, alebo úrazy. Ak sa cieva zúži sklerotickým plátom pod 30%  svojho priemeru  prietok krvi je nedostatočný.  Orgán, ktorý zásobuje táto cieva, (napríklad  oblička, pečen, mozog..)   začne vysielať do mozgu správy, že nemá dosť kyslíka a živín. Mozog má jedinú možnost ako zlepšiť prekrvenie – a to zvýšením tlaku – tak pretečie viac krvi cez zúženú cievu a tak sa dostane viac kyslíka a živín pre daný orgán.

                                                   cievy 

                                                                1.                              2.

                                                   cievy 2

                                                             3.                             4.                                                     

1.začiatok ukladania cholesterolu  

2. nárast tukového  (aterómového) plátu    

3. stenóza (zúženie) cievneho  priesvitu 

4. ruptúra prasknutie tukového (aterómového)  plátu. 

 

Mozog vydá príkaz srdcu, aby zvýšilo tlak krvi. Zvýšený tlak však preťažuje srdce a cievny systém, ktorý nie je na to stavaný. Srdce musí viac pracovať a takto si skracujeme život. Pacient sa necíti dobre, navštívi lekára,  zistí sa mu vysoký tlak  a dostane lieky na zníženie tlaku aby sa šetrilo srdce. Tlak sa upraví, ale orgán (oblička, pečen, mozog alebo iné) ostane nedokrvený. Keď je orgán nedokrvený tak nefunguje dobre, pri nedostatku kyslíka sa zhoršuje  prekyslenie, ktoré je základom ďalších problémov. V kyslom - nedokrvenom prostredí sa dobre darí zápalom a nádorom. Správna liečba by bola vyčistiť cievu. Na to máme  v súčasnosti len zložité a náročné operácie. Serrapeptase je unikátna v tom, že to môže tiež dokázať.

Uvedieme príklad: pacientka C.M 59 ročná bola vyšetrená v decembri 2010 pre bolesti pri srdci na Ústave srdcovocievnych ochorení v Bratislave. Mala  vyšetrené aj hlavné cievy ktoré zásobujú hlavu - krkavice.  Záver vyšetrenia bol vľavo na krkavici hrubý ulcerovaný aterómový plát. Prietok 170cm/s. Stenózy ACI vlavo  do 50% ACE vpravo do 50%. (po slovensky zúženie ľavej aj pravej hlavnej krčnej tepny). Tento nález bol pre istotu ešte raz skontrolovaný na inom pracovisku, ktoré ho potvrdilo. Mala nasadenú Serrapeptase 240 000 IU ráno nalačno. Kontrola po 3 mesiacoch  nezistila žiadne zúženie ani vápnikový plát v stene cievy. Keďže výsledok bol  neuveriteľný, bol znova skontrolovaný na Národnom ústave srdcovocievnych ochorení  - aj tu lekári potvrdili, že pacientka má cievy v  poriadku bez zúženia a bez plátu.

 obr1

Obrázok c. 1. je z  18. januára 2011 s hrubým sklerotickým plátom a zúžením (stenózou) .

obr2

Obrázok č.2. ukazuje stav po 3 mesiacoch  užívania Serrapeptase. Obrázok č.2. je z 11.4.2011 kde vidno dobre priechodné cievy bez stenózy.

Druhá pacientka V.A. 53, ročná  mala zistené zúžené obe cievy krkavice – hlavné cievy zásobujúce  mozog.  16.11.2010 bola operovaná - urobená everzná karotická endarterektómia vpravo (ide o náročnú operáciu, pri ktorej sa „vyčistí cieva z vnútra“ ). Pri kontrole v januári  40% restenóza vpravo, a 45-50% stenóza vľavo artéria karotis komunis (spoločná krkavica –hlavná cieva ktorá zásobuje mozog). Mala plánovanú operáciu aj vľavo.  Dozvedela sa o Serrapeptase, užívala ju a pri následnej kontrole sa jej pýtali, čo užívala, lebo  stav sa zlepšil a operáciu vľavo už nepotrebuje.

Keď sa cieva vyčistí a obnoví sa prietok krvi a zlepší sa zásobenie daného orgánu, ten prestane do mozgu vysielat signály, že nemá krv a mozog následne vydá príkaz srdcu, že už nemusí zvyšovat tlak krvi a krvný tlak sa zníži. Toto sa dokázalo u mnohých  pacientov. Po 3 mesiacoch užívania Serrapeptase (podľa váhy 2 kapsule do 70kg a nad 3 kapsule  120 000 SU  tu ráno nalačno) znížili dávku liekov na tlak a tlak napriek polovičnej dávke liekov nestúpol, ďalej postupne znižovali lieky na zvýšený tlak až kým boli úplne bez liekov a s normálnym tlakom. Tento predpoklad sa potvrdil u mnohých  pacientov.