Cukrovka II a diabetická polyneuropatia

Ide o veľmi časté metabolické ochorenie, zapríčinené zvýšnou hladinou glukózy rezistentnej na inzulín - problémom sú potraviny s vysokým podielom cukru, ktorý sa dostáva do krvi.

Pri nedostatku výživných látok a v dôsledku ochromeného metabolického systému  vzniká diabetická neuropatia. Začína poškodením myelínových pošiev nervov na dolnej končatine. Ak sa nezmení strava, tak nie je zriedkavosťou, že sa jedna alebo obe končatiny musia amputovať. Iným postihnutím je sietnica v oku, kde vzniká diabetická retinopatia a postihnutému sa zhoršuje zrak. Poškodenie je spôsobené glykáciou bielkovín, ktoré spôsobujú masívne poškodenie voľnými radikálmi. Nedostatok enzýmov, výživných látok a nenasýtených mastných kyselín spolu s kombinovanou stravou je príčinou zdravotných problémov diabetikov.

Ako môže Serrapeptáza pomôcť? Mnohými spôsobmi. Prvým je zastavenie chronického zápalového procesu. Druhým je vyčistenie od neživých bielkovín z krvného prúdu. Tretím je očistenie od jazvovitého tkaniva na myelínových pošvách, a tak uvolniť nervy a umožniť ich hojenie. Ďalším dôvodom, podľa užívateľov, je zníženie krvného cukru. Pre správnu liečbu je potřebné dodržiať správnu dietu s vhodným zložením potravín.