1.  ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 •  A www.smartvit.sk internetes boltban természetes és jogi személyek vásárolhatnak korlátozás nélkül, feltéve ha betartják ezeket az általános üzleti feltételeket.
 • Az áru megrendelésének elküldésével az ügyfél beleegyezik jelen ÁÜF-be.
 • Eladó: a www.smartvit.sk internetes bolt tulajdonosa
 • Vevő: Természetes vagy jogi személy, aki megrendelésével üzleti kapcsolatot létesített az eladóval.
 • Áru: a www.smartvit.sk internetes bolt kínálatában szereplő termékek

2.  AZ ÁRU MEGRENDELÉSE

 • A vevő a www.smartvit.sk internetes bolt kínálatában található bármely árut megrendelheti.
 • Az árut az internetes boltban a megrendelés korrekt kitöltésével rendelheti meg (esetleg e-mailben az info@smartvit.sk címen). A www.smartvit.sk internetes bolt oldalán feladott megrendelések kötelező érvénnyel bírnak.
 • A megrendelés elküldésével a vevő megerősíti, hogy megismerkedett az üzleti, szállítási és fizetési feltételekkel, valamint a reklamációs renddel is, és azokkal egyetért.
 • Az adásvételi szerződés megkötéséhez nem szükséges a megrendelés formai jóváhagyása az eladó által, a szerződés magával az áru leszállításával jön létre.
 • Az eladó egyes - főleg a nagyobb összegű megrendelések - esetében a szerződés létrejöttét a megrendelés visszaigazolásához kötheti.
 • A megrendelés az adásvételi szerződés javaslata, az adásvételi szerződés az áru átvételének pillanatában jön létre.
 • A megrendeléssel kereskedelmi viszony jön létre a vevő és eladó között. A vevő ezzel vállalja, hogy a megrendelt és leszállított áru teljes árát kifizeti, beleértve a postai és szállítási költségeket is, a fizetési feltételekkel összhangban.
 • A vevő a megrendelés elküldésével megerősíti az általa megadott adatok valódiságát és pontosságát.

 - Minden megrendelésnek a következőket kell tartalmaznia:

 • Vevő neve
 • Postai cím az áru leszállításához
 • Telefonszám vagy e-mail cím
 •  Az áru rendelési kódja vagy pontos megnevezése
 • Minden egyes árutétel darabszáma
 • A megrendelés kelte
 • Az áru kifizetési módja
 • A szállítás és a termék átvételének módja
 • A jogi személyek megrendelésének tartalmaznia kell továbbá:
 • A cég statisztikai számjelzése és áfás adószáma
 • Kapcsolattartó személy és telefon
 • Számlázási cím (ha eltér a szállítási címtől)
 • A megrendelést írásban is elküldheti, az elérhetőségekben megadott címre.
 • Jelen Általános Üzleti Feltételek érvényessége 2015.07.01-től tart, amíg új változattal nem helyettesítik azt. Az esetleges új változat ehhez hasonlóan kerül nyilvánosságra a www.smartvit.sk internetes oldalakon.

3.  FIZETÉSI FELTÉTELEK

 • A vevő az áru kifizetését az alábbi módok valamelyikével valósíthatja meg:


Online  

 • Tatrapay -0€
 • CARDPAY - 0€

 - Az áru átvételénél:

 • postai vagy futárszolgálati utánvéttel
 • Az elektronikus boltban és a számlán feltüntetett valamennyi ár végleges, és a megrendelés pillanatában érvényes. A megrendeléséhez számlát csatolunk, amely tartalmazza annak összes részletét az egyes árutételek áraival és az áfával együtt.
 • A számla egyúttal garancialevélként is szolgál.
 • Amennyiben az ügyfél az áru átvétele előtti fizetésnél nem téríti meg a megrendelt árut a megrendelés elküldésétől számított 10 napon belül, az eladó jogosult a vevő árufoglalását megszüntetni, a megrendelést pedig érvénytelennek nyilvánítani. Egyúttal megszűnik a vevő és eladó közötti kereskedelmi viszony.
 • A megrendelt árut tartalmazó minden küldemény számlát (adóbizonylatot) is tartalmaz. A megrendelt áru és a szállítási költségek kerülnek kiszámlázásra (a csomagolási és postaköltségeket beleértve).
 • Az érvényes árak az egyes árutételek mellett találhatók és kizárólag a www.smartvit.sk internetes boltban való vásárlásnál érvényesek.
 • Az eladó garantálja az áru leszállítását azon az áron, amely az áru megrendelésének pillanatában volt feltüntetve az internetes boltban.
 • Az eladó fenntartja magának a jogot az áruk árának módosítására.

 

4.  SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS AZ ÁR 

 • A megrendelt áru a vevőnek a választott módon kerül kiküldésre (postai úton vagy futárszolgálattal).
 • Az internetes boltban megrendelt összes árut igyekszünk a kötelező jellegű megrendelés feladásától számított lehető legrövidebb határidőn belül kézbesíteni.
 • Az árut a vevő részére a megrendelés elküldésétől számított 1 héten belül egész biztosan elküldjük.
 • Amennyiben a kiválasztott árunál hosszabb szállítási idő van feltüntetve, az árut a megadott határidő alapján szállítjuk.
 • Amennyiben olyan helyzet áll elő, hogy az áru nem áll rendelkezésre a raktárban, az eladó értesíti erről a vevőt, és kölcsönös megegyezés alapján pontosítják a megrendelés pontos tartalmát és szállítási határidejét.
 • Az áru árához hozzá van adva a szállítás ára is.
 • Utánvét - a leggyakoribb fizetési mód. A pénzt az áruért csak az áru átvételekor fizetik ki a postai kézbesítőnek vagy a postán, esetleg a futárnak.

 A megrendelt áru kézbesítéséért az eladó az alábbi összegekben számlázza ki a szállítási díjakat:

 • 2,00 € áfával együtt a Parcelshop - Slovak parcel service
 • 2,30 € áfával együtt a Szlovák Postán keresztül történő utánvét esetén
 • 2,90 € áfával együtt futárszolgálattal történő utánvét esetén

5.  A MEGRENDELÉS LEMONDÁSA

 • A megrendelés lemondása a vevő részéről a T.gy. 367/2000 sz. törvény alapján lehetséges.
 • A megrendelés lemondásakor a vevő köteles megtéríteni az eladó kárát, amennyiben az igazolhatóan ezzel a lépéssel keletkezett.
 • Amennyiben a kifizetés az áru átvétele előtt megvalósult és a megrendelést még az áru kiszállítása előtt lemondták, a pénzösszeget visszautalják a vevő számlájára.
 • Az áru átvétele előtti kifizetésekor a megrendelés vevő általi lemondása esetén a visszafizetett pénzösszeg a banki és kezelési költségekkel csökkentett lehet.
 • A megrendelés lemondása az eladó részéről akkor lehetséges, ha az árut különböző okoknál fogva nem gyártják vagy nem szállítják, vagy ha az áru ára jelentős mértékben megváltozott. Abban az esetben, ha ez a helyzet áll elő, az eladó haladéktalanul kapcsolatba lép a vevővel, hogy egyeztessen vele a következő lépésekről (a megrendelt áru másra való cseréje, a megrendelés megszüntetése, stb.).

 

6.  A FUVAROZÓ ÁLTAL SZÁLLÍTOTT SZÁLLÍTMÁNY ELLENŐRZÉSE

 • Javasoljuk, hogy a vevő a csomag fuvarozótól való átvételekor ellenőrizze annak tartalmát. Amennyiben a szállítmány tartalma nem teljes, az áru sérült vagy nem felel meg a csatolt számlán megadottaknak, a szállítmányt a vevő közvetlenül a fuvarozónál reklamálja. Amennyiben objektív okoknál fogva nem lehetséges a szállítmány ellenőrzését azonnal a szállítmány fuvarozótól való átvételekor ellenőrizni, a vevő köteles ezt haladéktalanul 24 órán belül megvalósítani, és a megállapított hiányosságokról haladéktalanul tájékoztatni az eladót.

7.  AZ ÁRU VISSZAKÜLDÉSE

 • A megvásárolt áru a vevő általi átvételétől számított 7 napon belül, indoklás nélkül visszaküldhető.
 • Az árunak teljesnek kell lennie az eredeti sértetlen és zárt csomagolásban, a csatolt tájékoztatóval és a vásárlást igazoló bizonylattal együtt.
 • Az árut a megadott határidőn belül kell visszaküldeni (a feladás dátuma a meghatározó).
 • A vevő által fizetett szállítási költségeket az áru visszaküldésénél nem térítjük. Ezt követően a vevő részére visszafizetjük a vételárat, amely a vásárlási postaköltséggel és az eladó részéről részletesen számszerűsített további kimutatható költségekkel csökkentett.

8.  GARANCIA, REKLAMÁCIÓ ÉS SZERVIZ

 • A www.smartvit.sk internetes üzlet az árura az általánosan érvényes előírások mértékében nyújt garanciát.
 • A garanciális időben érvényesített jogos reklamációk esetén az eladó vállalja, hogy a termékek hiányosságait térítésmentesen eltávolítja.
 • A garancia nem vonatkozik az alábbiakkal okozott károkra:

      - ha a vevő már megnyitotta a termék eredeti gyártási csomagolását

      - mechanikai sérüléssel vagy kopással

      - természeti katasztrófákkal

 • Az áru garanciális ideje megszűnik azokban az esetekben, ha az áru eredeti csomagolásának megnyitására került sor, nem megfelelő módon bántak a termékkel, mechanikai sérülések keletkeztek, nem megfelelő körülmények között működtették vagy illetéktelenül beavatkoztak a termékbe. A termék természeti katasztrófa által keletkezett hibáira sem vonatkozik garancia.

Az áru reklamációra való küldésekor mindig be kell nyújtani:

      - az áru vásárlását igazoló bizonylatot (számlát)

            - a küldött áru hiányosságának írásbeli leírását

 • Az áru reklamációjának érvényesítése érdekében a vevő köteles a hibás áruval együtt elküldeni az eladónak a reklamáció iránti aláírt kérelmet, amelyben leírja a hiányosságot. A reklamáció elismeréséhez el kell küldeni az adóbizonylat másolatát is, amely alapján az áru a birtokukba került.
 • Reklamálni csupán az eladónál vásárolt árut lehetséges.
 • A reklamált árunak teljesnek kell lenni a tartozékokkal és tájékoztatóval együtt, eredeti csomagolásban.
 • A reklamáció garanciális időn belüli megoldása térítésmentes.
 • A reklamációt a reklamált áru eladó általi átvételétől számított 30 napon belül oldják meg.
 • Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy az olyan áruknál, amelyeket a gyártónak kell elküldeni javításra, a reklamáció intézési határidejét meghosszabbítsa. A határidő a szállításhoz és a gyártó általi javításhoz feltétlenül szükséges idővel hosszabbodik meg.

 

9.  A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

 • Az eladó kötelezi magát, hogy a vevő által a megrendelés során megadott adatok kizárólag az eladó saját szükségleteire fognak szolgálni.
 • A vevő a megrendelés elküldésével beleegyezését adja az adatok feldolgozásába, a személyes adatok védelméről szóló, a T.t. 428/2002 sz. törvényének érvényes hangzásával összhangban. A www.smartvit.sk internetes üzlet üzemeltetője kijelenti, hogy minden személyes adat szigorúan bizalmasnak minősül, és feldolgozása a fenti törvénnyel összhangban történik. Semmilyen esetben nem nyújtjuk át ezeket az információkat harmadik fél számára.
 • Az üzleti tranzakció megvalósításához tudnunk kell az Ön nevét (esetleg a cég megnevezését, statisztikai számjelét és a kapcsolattartó személyt), címét (számlázási ill. a kézbesítési címet), telefonszámát, e-mail címét. A továbbiakban nyilvántartjuk az Ön üzleti tranzakcióit nálunk.
 • A www.smartvit.sk valamennyi információja - üzleti feltételek, vásárlási útmutató, árak, termékleírások, stb. - bármely egyéb adat megadása nélkül elérhető. A kereskedelmi ügylet megvalósítása és az áru Ön által megadott helyre történő kézbesítése érdekében azonban tudnunk kell az összes fenti adatot. Ezeket az adatokat az Ön tartós vagy ideiglenes regisztrálása során szerezzük meg.
 • A www.smartvit.sk oldalra való bejelentkezést követően a regisztrációs adatok szerkeszthetőek, esetleg módosíthatóak. (Könyvviteli okoknál fogva a számlázási adatok nem szerkeszthetők). Amennyiben regisztrációját teljesen meg kívánja szüntetni és nem vásárolt nálunk, elegendő ha e-mailt küld az info@smartvit.sk címre és az adatokat töröljük.
 • Az eladó ezeket az információkat nem adja át harmadik személyek, sem más szubjektumok részére.

 10.  A MINŐSÉG GARANCIÁJA

 • Valamennyi kínált termék hivatalosan be van jegyezve az SZK-ban, a táplálék-kiegészítőket az SZK Közegészségügyi Hivatala jóváhagyta.

11.  ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 • Ezek az üzleti feltételek az eladó internetes oldalán az elektronikus megrendelés elküldésének napján feltüntetett hangzásban érvényesek, amennyiben erről a résztvevők írásban másképp nem állapodtak meg.
 • Amennyiben a vevő a megrendelést az után a nap után küldi el, amelyen a feltételek módosítására került sor, az úgy tekintendő, hogy a feltételek módosításával egyetért.
 • Az elektronikus megrendelés elküldésével a vevő kifogások nélkül elfogadja az üzleti feltételek összes rendelkezését a megrendelés elküldésének napján érvényes hangzásban, valamint a megrendelt áru megrendelés napján érvényes, az internetes oldalon található árlistán feltüntetett árát (az esetleges feladási és szállítási költségekkel együtt), amennyiben konkrét esetben nem kerül sor igazolhatóan más megállapodásra.
 • Az elküldött megrendeléssel (adásvételi szerződés tervezettel) a vevő az áru leszállítására meghatározott ideig visszavonhatatlanul kötelezve van. A résztvevők a kereskedelmi törvény 262 §  1. bek. alapján kimondottan megállapodtak abban, hogy amennyiben a feltételek arról kimondottan másképp nem rendelkeznek, jogaikra és kötelességeikre a kereskedelmi törvénykönyv vonatkozik, elsősorban a 409 és tov. §.